Lamilux Bandimex
klahoss.sk / lamilux / odvod dymu / prívod vzduchu

 

CI-system prívod vzduchu

  

Prívod vzduchu do spodných častí budov optimalizuje stupeň pôsobenia zariadení na odvod tepla a splodín horenia. Prúdením vzduchu vzniká komínový efekt (prirodzený odvod dymu) a dym je cielene odťahovaný smerom nahor.

Podľa DIN 18232-2 je prúdenie vzduchu súčasťou princípu práce zariadení na odvod tepla a splodín horenia. Prúdenie vzduchu musí byť naplánované a zosúladené s ostatnými zariadeniami na odvod a tepla a splodín horenia.

Ako prívod vzduchu s označením CI-System je možné dodať päť rôznych typov zariadení. Rámy pozostávajú z hliníka, alebo oceľového plechu a zodpovedajú materiálu triedy A1, tak isto aj kovanie z hliníka, alebo z ušľachtilej ocele.

Variabilita: Upevňovací rám umožňuje ideálne stavebné napojenie, pretože montážnu prírubu je možné prispôsobiť každému systému stien, ako je (sendvičová, kazetová stena) panelové a tehlové murivo, do každého fasádneho systému

LAMILUX riadi bezpečnosť Prebudíme k životu každú stavbu! Ako? Riadiacimi technológiami budúcnosti, ktoré dajú do pohybu všetky ovládacie prvky obvodových plášťov budov. Do jedného celku spájame systémy požiarnej ochrany, ochrany pred slnečným žiarením a zariadenia na optimalizáciu klímy s riadiacou technikou budovy a udávame tón perfektnej harmónii všetkých procesov strechy a fasády.

Ovládané sú tieto prvky:
  • zariadenia na odvod tepla a splodín horenia
  • otvory pre prívod vzduchu a prúdenie vzduchu
  • fasádne klapky / atikové klapky
  • protipožiarne zariadenia
  • zariadenia na ochranu pred slnečným žiarením
  • pohyblivé zariadenia

 

Ovládanie zariadenia na odvod a tepla a splodín horenia (RWA) je prepojené s hlásičmi požiaru. Ďalšie ovládacie komponenty, ktoré sa nachádzajú v budove, ako napríklad tieniace systémy a systémy na ochranu pred slnečným žiarením, ako aj vetracie zariadenia, kombinujeme s ovládaním RWA systémov. Používame ovládaciu technológiu budúcnosti, ktorú sme sami vyvinuli.

Softvér, ktorý spočíva na SPS ovládaní (ovládanie programovateľnou pamäťou) pre RWA-centrály, komunikuje s podcentrálami a riadiacou technikou budovy prostredníctvom komunikačného štandardu TCP/IP. S RWA centrálou môžu byť flexibilne prepojené riadiace prvky veľkého rozsahu. Bez problémov je možné rýchlo integrovať špeciálne komfortné vlastnosti.

Otvorený systém SPS technológie:BUS systém, obsluhovaný a kontrolovaný tlačidlovým panelom, je možné hocikedy rozšíriť pomocou jednoduchého softvéru o špeciálne komfortné vlastnosti. Znamená to veľké plus pre bezpečnosť, napríklad pri prepojení ovládania dverí, ovládania únikových východov a východov pre handicapovaných. Tiež je možné zrealizovať množstvo ďalších komfortných funkcií. Patrí k tomu napríklad časovo ovládané vetranie, prípadne nastavenie výšky zdvihu ovládaných klapiek a nočné ochladzovanie.

Rýchle a flexibilné programovanie cez internet:Prepojenie RWA centrál prebieha cez digitálny komunikačný štandard TCP/IP. Na prenos dát sa využíva Ethernet, ktorý svojim 80 percentným podielom, je celosvetovo najviac využívaná sieť, vhodná na ovládanie technológií infraštruktúry zariadení budov. Systém môže byť takto kontrolovaný a programovaný cez internet.

 

Romanova 3, 851 02 Bratislava 5, Tel./fax: +421/ 2/ 43 41 18 09 +421 /2 /43 41 40 36, E-mail: klahoss (@) klahoss (.) sk