Lamilux Bandimex
klahoss.sk / lamilux / sanácia

 

Sanácie

  

Sanácia systémami presvetlenia denným svetlom LAMILUX znamená: všetky procesy prebiehajú transparentne a v súlade s postupmi, ktoré zabezpečujú najlepšie výsledky a spokojnosť zákazníka. Od plánovania až po montáž – s detailným kontrolným zoznamom obsiahneme mnohé parametre sanácie a premietneme ich následne do praxe v jasne stanovených krokoch a v presných termínoch. Na základe našich dlhoročných skúseností, rôznorodosti našich výrobkov a vysokej flexibility Vám ponúkame technicky najpresvedčivejšie, najviac vyzreté a zároveň veľmi rentabilné riešenie.

LAMILUX – kompletný sanačný balík:
  • zistenie pôvodného stavu zástupcom firmy LAMILUX
  • vyjasnenie požiadaviek na svetlo, odvod dymu, vzhľad, U-hodnoty, požiadavky podľa druhu použitia, úradných predpisov, prípadne prepojení s ovládacou technikou budovy
  • vypracovanie ekonomickej koncepcie
  • organizácia dohodnutých opatrení, napríklad demolácia a odstránenie starých zariadení, bezpečnostné opatrenia…
  • montáž, vrátane ovládacej techniky pre vetracie zariadenia a zariadenia na odvod dymu
  • údržba zodpovedajúca predpisom, alebo Vašim požiadavkám
  • krátke dodacie lehoty sanácií
  • demontáž a montáž organizujeme a vykonávame v prípade potreby tak, aby mohla nerušene pokračovať výroba vo vnútri haly
  • vysoká spoľahlivosť projektov a nákladov

Romanova 3, 851 02 Bratislava 5, Tel./fax: +421/ 2/ 43 41 18 09 +421 /2 /43 41 40 36, E-mail: klahoss (@) klahoss (.) sk