Lamilux Bandimex
klahoss.sk / lamilux / odvod dymu / rwa
 
CI-System odvod dymu
 
Zariadenia na prirodzený odvod tepla a splodín horenia (NRWG) chránia životy aj majetok. V súčasnosti sú dôležitou súčasťou plánov požiarnej ochrany. Povinne sú predpísané v parametroch „Požiarnej prevencie“. RWA (ZODT) - zariadenia LAMILUX ručia za bezpečnosť podľa EN 12101-2, DIN 18232 a ďalších predpisov.CI-System odvod dymu F80 - jednotlivé fázy: zavorená, vetracia, poplachová
CI-System odvod dymu F80 otvor/zatvor Otvorenie a zatvorenie zariadenia sa uskutočňuje buď pomocou CO2 alebo stlačeným vzduchom. Voliteľná funkcia zatvorenia slúži na uľahčenie zatváranie po funkčnej skúške, alebo po neúmyselnom spustení požiarnou centrálou. Výhoda: svetlíky nie je potrebné namáhavo zatvárať zo strechy. Tepelná poistka a CO2 -fľaše sa pri skúšobnom, alebo neúmyselnom spustení neporušia.
 
CI-System sendvičová klapka Odťah dymu potrebný! – Prienik svetla neželaný? Vyrieši to sendvičová klapka LAMILUX. Výhody: vysoká zvukovoizolačná a tepelnoizolačná ochrana. Mimoriadne vhodná do extrémnych klimatických podmienok
 • materiál GF-UP, kopula svetlíka je celá bielo pigmentovaná
 • tepelne izolovaná tvrdenou penou, zvonka utesnená proti vplyvom počasia
 • vyhotovenie zariadenia RWA je identické s LAMILUX CI-System odvod dymu F80 podľa EN 12101-2
CI-System sendvičová klapka
Celoeurópske osvedčenie: V európskych normách existuje na rozdiel od DIN tzv. klasifikácia efektívnosti výrobkov. Výhoda: bezpečnostné rezervy zariadení na odvod tepla a splodín horenia je možné cielenejšie porovnávať. Náš odvod dymu s označením CI-System bol odskúšaný a spĺňa najvyššiu triedu podľa DIN EN 12 101-2.
Systémové zariadenie od základov: CI-System odvod dymu môžete dostať už v základnom vyhotovení ako plnohodnotne funkčný systém, vrátane potrebných spúšťacích zariadení – spúšťanie len tepelnou poistkou, alebo diaľkovo, spúšťanie tepelnou poistkou aj diaľkovo, alebo diaľkovo elektrickým spúšťacím zariadením. Široká paleta základných výrobkov spĺňa vysoké technické požiadavky na zariadenia na odvod tepla a splodín horenia.
CI-System odvod dymu DH Tento systém pohonu svetlíkov bol koncipovaný špeciálne pre použitie so svetlíkom LAMILUX. Svetlíky do rozmeru 150 x 150 cm otvára elektrický pohon na 172° za menej ako 60 sekúnd. Pohon ozubenou tyčou na 24 V, alebo 230 V je spolu so svetlíkom odskúšaný na životnosť viac ako 11 000 dvojitých zdvihnutí.
Náš výrobok – Vaše výhody:
 • vo svetlíku integrovaný otvárací agregát na 24 V alebo 230 V
 • uhol otvorenia až 172°
 • rýchle otváranie v priebehu 60 sekúnd
 • možnosť použitia pre RWA aj vetranie
 • malá spotreba elektrickej energie
Zmena z vetracej na poplachovú fázu otvorenia CI-System odvod dymu F80
CI-System odvod dymu pre schodisko Pre schodisko existujú vo väčšine európskych krajín špeciálne predpisy. Väčšinou musí mať schodisko elektricky ovládaný odvod dymu, nezávislý na elektrickom rozvode. LAMILUX na tento účel ponúka špeciálne zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, ktoré vyhovujú takýmto požiadavkám a sú vhodné aj do iných systémov.
CI-System odvod dymu DK Odvod dymu DK s označením CI-System je systémom otv./zatv. s vynikajúcimi Aw hodnotami až do 5 m2. Bočné strany klapky sa otvárajú v uhle viac ako 90° a tým poskytujú celý svoj prierez na odvetranie. Takouto konštrukciou sa dajú dosiahnuť vysoké výkony aerodynamicky účinnej odťahovej plochy a odvetrania.
Náš výrobok – Vaše výhody:
 • skúšky podľa EN 12101-2
 • vysoké Aw hodnoty aj bez spoilera
 • veľká kapacita vetrania
 • vysoká funkčná bezpečnosť vďaka prekrývajúcim sa klapkám
 • tepelná poistka s CO2 fľašou zostane pri skúške alebo neúmyselnom spustení neporušená
CI-System odvod dymu F80 s plochami na zvýšenie aerodynamickej plochy

 

Romanova 3, 851 02 Bratislava 5, Tel./fax: +421/ 2/ 43 41 18 09 +421 /2 /43 41 40 36, E-mail: klahoss (@) klahoss (.) sk