Lamilux Bandimex
klahoss.sk / lamilux / sklená architektúra / typ m

 

CI-System sklená architektúra M / sklená architektúra ME

  

Základom svetlíkov s označením CI-System sklená architektúra M/ME je dômyselná stavebnicová konštrukcia, ktorá súčasne využíva vysokú mieru architektonickej slobody. Opticky veľmi jemne pôsobiaca nosná konštrukcia umožňuje optimálny prienik denného svetla.

Stavebnicový systém svetlíkov s označením CI-System sklená architektúra M umožňuje veľmi rýchle plánovanie a montáž presklených konštrukcií so sklonom 30°. Tento tepelno-technicky vyzretý, patentovaný systém s optimálnym izotermickým priebehom zabraňuje vytváraniu tepelných mostov v nosnej konštrukcii, ako aj vo vetracích a RWA krídlach.

Sklená architektúra ME s označením CI-System spĺňa dôležité bezpečnostné požiadavky: presklenie zodpovedá triede stavebných materiálov A1 a je teda nehorľavý

Ďalšie výhody:
  • flexibilná montáž: variabilné, individuálne možnosti prispôsobenia sa na stavebný objekt
  • množstvo variantov presklenia: tepelnoizolačné presklenie, aj v kombinácii s ochranou proti slnečným lúčom a zvukovou izoláciou.
  • doplnkové vybavenie: vetranie a odvod tepla a splodín horenia podľa EN 1201-2

 

ITL – izotermický konvertor zaťaženiaTepelná izolácia a stabilita: po obvode lineárne vyhotovenie ITL prispieva rozhodujúcou mierou k vysokej odolnosti rámu krídla pri veľkom zaťažení vetrom (trieda C4/B5 EN 12210). Zabezpečuje tepelne ideálne spojenie s pevnosťou pri namáhaní krútením

DSD – dynamické stupňovité tesnenie (CI-System architektúra ME)Tesnosť: dve od seba navzájom nezávislé vertikálne a horizontálne preložené tesniace roviny zabezpečujú výnimočnú odolnosť tesnenia pri prívaloch dažďa (trieda E 1200 EN 12208) a znižujú priepustnosť vzduchu (trieda 4 EN 12207). Dynamické stupňovité tesnenie (DSD) chráni proti prívalom vody a zabezpečuje spoľahlivú izoláciu proti vlhkosti

TAD – termoaktívny dizajn – alternatívne so systémom krídiel MŠetrite energiou: Pri uložení presklenia vo vetracích krídlach M je použitá patentovaná drážkovaná štruktúra, ktorá využíva tepelnú energiu vzduchu v priestore. Zvyšuje sa tým povrchová teplota hliníkového rámu. Efekt: izotermický priebeh bez prerušení (Uf < 1,5 W/[m2K] podľa EN 10077), čím sa minimalizuje tvorba kondenzátu.

 

Romanova 3, 851 02 Bratislava 5, Tel./fax: +421/ 2/ 43 41 18 09 +421 /2 /43 41 40 36, E-mail: klahoss (@) klahoss (.) sk