Lamilux Bandimex
klahoss.sk / lamilux / odvod dymu / odvod dymu

 

CI-System odvod dymu

  

Zariadenia na prirodzený odvod tepla a splodín horenia (NRWG) chránia životy aj majetok. V súčasnosti sú dôležitou súčasťou plánov požiarnej ochrany. Povinne sú predpísané v parametroch „Požiarnej prevencie“. RWA (ZODT) - zariadenia LAMILUX ručia za bezpečnosť podľa EN 12101-2, DIN 18232 a ďalších predpisov.

CI-System odvod dymu F80 otvor/zatvor: Otvorenie a zatvorenie zariadenia sa uskutočňuje buď pomocou CO2 alebo stlačeným vzduchom. Voliteľná funkcia zatvorenia slúži na uľahčenie zatváranie po funkčnej skúške, alebo po neúmyselnom spustení požiarnou centrálou. Výhoda: svetlíky nie je potrebné namáhavo zatvárať zo strechy. Tepelná poistka a CO2 -fľaše sa pri skúšobnom, alebo neúmyselnom spustení neporušia.

CI-System sendvičová klapka - Odťah dymu potrebný! – Prienik svetla neželaný? Vyrieši to sendvičová klapka LAMILUX. Výhody: vysoká zvukovoizolačná a tepelnoizolačná ochrana. Mimoriadne vhodná do extrémnych klimatických podmienok.

 • materiál GF-UP, kopula svetlíka je celá bielo pigmentovaná
 • tepelne izolovaná tvrdenou penou, zvonka utesnená proti vplyvom počasia.
 • vyhotovenie zariadenia RWA je identické s LAMILUX CI-System odvod dymu F80 podľa EN 12101-2

 

Celoeurópske osvedčenie: V európskych normách existuje na rozdiel od DIN tzv. klasifikácia efektívnosti výrobkov. Výhoda: bezpečnostné rezervy zariadení na odvod tepla a splodín horenia je možné cielenejšie porovnávať. Náš odvod dymu s označením CI-System bol odskúšaný a spĺňa najvyššiu triedu podľa DIN EN 12 101-2.

Systémové zariadenie od základov: CI-System odvod dymu môžete dostať už v základnom vyhotovení ako plnohodnotne funkčný systém, vrátane potrebných spúšťacích zariadení – spúšťanie len tepelnou poistkou, alebo diaľkovo, spúšťanie tepelnou poistkou aj diaľkovo, alebo diaľkovo elektrickým spúšťacím zariadením. Široká paleta základných výrobkov spĺňa vysoké technické požiadavky na zariadenia na odvod tepla a splodín horenia.

CI-System odvod dymu DH: Tento systém pohonu svetlíkov bol koncipovaný špeciálne pre použitie so svetlíkom LAMILUX. Svetlíky do rozmeru 150 x 150 cm otvára elektrický pohon na 172° za menej ako 60 sekúnd. Pohon ozubenou tyčou na 24 V, alebo 230 V je spolu so svetlíkom odskúšaný na životnosť viac ako 11 000 dvojitých zdvihnutí.

Náš výrobok – Vaše výhody:
 • vo svetlíku integrovaný otvárací agregát na 24 V alebo 230 V
 • uhol otvorenia až 172 stupňov
 • rýchle otváranie v priebehu 60 sekúnd
 • možnosť použitia pre RWA aj vetranie
 • malá spotreba elektrickej energie

 

CI-System odvod dymu pre schodisko: Pre schodisko existujú vo väčšine európskych krajín špeciálne predpisy. Väčšinou musí mať schodisko elektricky ovládaný odvod dymu, nezávislý na elektrickom rozvode. LAMILUX na tento účel ponúka špeciálne zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, ktoré vyhovujú takýmto požiadavkám a sú vhodné aj do iných systémov.

CI-System odvod dymu DK: Odvod dymu DK s označením CI-System je systémom otv./zatv. s vynikajúcimi Aw hodnotami až do 5 m2. Bočné strany klapky sa otvárajú v uhle viac ako 90° a tým poskytujú celý svoj prierez na odvetranie. Takouto konštrukciou sa dajú dosiahnuť vysoké výkony aerodynamicky účinnej odťahovej plochy a odvetrania.

Náš výrobok – Vaše výhody:
 • skúšky podľa EN 12101-2
 • vysoké Aw hodnoty aj bez spoilera
 • veľká kapacita vetrania
 • vysoká funkčná bezpečnosť vďaka prekrývajúcim sa klapkám
 • tepelná poistka s CO2 fľašou zostane pri skúške alebo neúmyselnom spustení neporušená

 

CI-System odvod dymu B: LAMILUX pásový svetlík B s označením CI-System je podľa potreby vybavený zariadením na odvod tepla a splodín horenia, ktoré spĺňa všetky požiadavky EN 12101-2.

Ako zariadenia na odvod tepla a splodín horenia sú integrované jednoduché klapky, alebo dvojklapky, ktoré môžu slúžiť aj na normálne vetranie a tiež na vetranie za pekného počasia.

Náš výrobok – Vaše výhody:
 • vhodný ako roztaviteľná strešná plocha podľa DIN 18230 a na želanie aj ako „tvrdé zastrešenie“ podľa DIN 4102 časť 7, odolný voči preskočeniu ohňa a sálavému teplu
 • vynikajúce tepelnoizolačné hodnoty
 • tepelná poistka s CO2 fľašou zostane pri skúške, alebo neúmyselnom spustení neporušená
 • vysoká funkčná bezpečnosť vďaka prekrývajúcim sa klapkám
 • funkcia RWA a vetranie pomocou jednoduchých alebo dvojitých klapiek

 

O bezpečnosť sa postará nová technológia – dynamická regulácia momentu (DMR):DMR zaisťuje lepšie kotvenie presklenia z polykarbonátových platní v systéme vetracích krídiel a klapiek na odvod tepla a splodín horenia.

CI-System odvod dymu S:Odvod dymu S s označením CI-System je podľa potreby vybavený zariadeniami na odvod tepla a splodín horenia, ktoré spĺňajú všetky požiadavky EN 12101-2.

Ako zariadenia na odvod tepla a splodín horenia sú integrované dvojklapky, ktoré môžu slúžiť aj na normálne vetranie (elektrické, pneumatické) a tiež na vetranie za pekného počasia (pneumatické).

Náš výrobok – Vaše výhody:
 • vhodné ako roztaviteľné plochy
 • dobré tepelnoizolačné hodnoty
 • tepelná poistka s CO2 fľašou zostane pri skúške alebo neúmyselnom spustení neporušená

 

Stabilita:Profily na vystuženie a stabilizáciu systému denného svetla sú integrované priamo do panelov, ktoré sú spájané zásuvným systémom. Nie sú tak viditeľné žiadne priečky, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na pekný vzhľad.

CI-System odvod dymu M:Toto zariadenie na odvod dymu a splodín horenia tvorí ideálny doplnok našich konštrukcií denného svetla z oblasti presklenia striech.

Odvod dymu M sa používa vtedy, keď CI-System sklená architektúra M a CI-System sklená architektúra KWS 60 má byť vybavený zariadením na odvod tepla a splodín horenia. Môže byť zabudovaný v sklone od 0°do 90°.

 • šírka a výška krídel je voliteľná
 • zodpovedá EN 12101-2
 • variabilné systémy otvárania a pohonu, tiež denné privetranie a odvetranie kombinované v prevedení s CO2 alebo 24V.
 • ideálne doplnenie k sklenej architektúre M a KWS 60
 • vhodný pre sanácie, nakoľko sa dá zabudovať do iných systémov

 

TAD – termoaktívny dizajn – alternatívne so systémom krídiel M:Šetrite energiou: Pri uložení presklenia vo vetracích krídlach M je použitá patentovaná drážkovaná štruktúra, ktorá využíva tepelnú energiu vnútorného vzduchu. Tým sa zvyšuje povrchová teplota hliníkového rámu. Efekt: izotermický priebeh bez prerušení (Uf < 1,5 W/[m2K] podľa EN 10077), čím je minimalizovaná tvorba kondenzátu.

 

Romanova 3, 851 02 Bratislava 5, Tel./fax: +421/ 2/ 43 41 18 09 +421 /2 /43 41 40 36, E-mail: klahoss (@) klahoss (.) sk