Lamilux Bandimex
klahoss.sk / lamilux / odvod dymu / dvojklapka
 
CI-System odvod dymu ZODT ME DK
 
LAMILUX pásový svetlík B s označením CI-System je podľa potreby vybavený zariadením na odvod tepla a splodín horenia, ktoré spĺňa všetky požiadavky EN 12101-2.
Ako zariadenia na odvod tepla a splodín horenia sú integrované jednoduché klapky, alebo dvojklapky, ktoré môžu slúžiť aj na normálne vetranie a tiež na vetranie za pekného počasia.
Plant 4
Náš výrobok – Vaše výhody:
  • vhodný ako roztaviteľná strešná plocha podľa DIN 18230 a na želanie aj ako „tvrdé zastrešenie“ podľa DIN 4102 časť 7, odolný voči preskočeniu ohňa a sálavému teplu
  • vynikajúce tepelnoizolačné hodnoty
  • tepelná poistka s CO2 fľašou zostane pri skúške, alebo neúmyselnom spustení neporušená
  • funkcia RWA a vetranie pomocou jednoduchých alebo dvojitých klapiek
Plant 4
O bezpečnosť sa postará nová technológia – dynamická regulácia momentu (DMR): DMR zaisťuje lepšie kotvenie presklenia z polykarbonátových platní v systéme vetracích krídiel a klapiek na odvod tepla a splodín horenia.
CI-System odvod dymu S Odvod dymu S s označením CI-System je podľa potreby vybavený zariadeniami na odvod tepla a splodín horenia, ktoré spĺňajú všetky požiadavky EN 12101-2.
Ako zariadenia na odvod tepla a splodín horenia sú integrované dvojklapky, ktoré môžu slúžiť aj na normálne vetranie (elektrické, pneumatické) a tiež na vetranie za pekného počasia (pneumatické).
Náš výrobok – Vaše výhody:
  • vhodné ako roztaviteľné plochy
  • dobré tepelnoizolačné hodnoty
  • tepelná poistka s CO2 fľašou zostane pri skúške alebo neúmyselnom spustení neporušená
Plant 4
Stabilita: Profily na vystuženie a stabilizáciu systému denného svetla sú integrované priamo do panelov, ktoré sú spájané zásuvným systémom. Nie sú tak viditeľné žiadne priečky, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na pekný vzhľad.

 

Romanova 3, 851 02 Bratislava 5, Tel./fax: +421/ 2/ 43 41 18 09 +421 /2 /43 41 40 36, E-mail: klahoss (@) klahoss (.) sk