Lamilux Bandimex
klahoss.sk / lamilux / pásové svetlíky / typ B

 

CI-System pásový oblúkový svetlík B
 
Pásový svetlík B s označením CI-System ponúka pri výstavbe výrobných, skladových alebo športových hál celkom nový rozmer: kombinuje ideálny spôsob dopadu denného svetla do vnútra budovy s dôležitým faktorom bezpečnosti budovy a jej komfortom. Pomocou mnohých stavebných prvkov a technických konštrukčných detailov zabezpečuje pásový svetlík vysokú stabilitu a odolnosť v náročných podmienkach pôsobenia veternej a snehovej záťaže. CI-System pásový oblúkový svetlík B
Pásový svetlík B s označením CI-System je možné na základe jeho modulovej konštrukcie nadimenzovať aj pre veľké rozpätia a individuálne pre vysokú záťaž, podmienenú vplyvmi počasia. Overená bezpečnosť systému, ktorý musí zodpovedať rozsiahlym stavebným predpisom, ponúka množstvo variantov. Okrem toho umožňuje tento pásový svetlík optimálny odvod tepla a splodín horenia v prípade požiaru, ako aj komfortné privetranie a odvetranie budovy. Množstvo technológií sa postará o výrazné efektívne využitie energie celkovej konštrukcie a tiež o účinnú protipožiarnu prevenciu.
 
Náš výrobok – Vaše výhody:
 • optimálny dopad neoslňujúceho svetla
 • prevedenie so zariadením na odvod tepla a splodín horenia podľa EN 12101-2
 • integrované vetracie klapky na bežné vetranie a vetranie pri peknom počasí
 • presklenie viackomorovými, podľa výberu opálovými alebo čírymi, polykarbonátovými panelmi (alternatíva: presklenie laminátovými platňami)
 • spĺňa požiadavky na roztaviteľné plochy podľa DIN 18230 – aj v spojení s „tvrdým zastrešením“
 • spĺňa kritérium požiarnej odolnosti „ťažko horľavé“ (B1) podľa požiadaviek DIN 4102-1 v spojení s určitými preskleniami
 • spĺňa kritérium „tvrdé zastrešenie“ (zabezpečuje neodpadávanie a neodkvapkávanie horiacich častí do interiéru pri požiari ) podľa požiadaviek DIN 4102-7
 • doplnkové vybavenie: perforovaný plech ako ochranný systém s „efektom lístia stromov“ a súčasne trvalé zabezpečenie proti pádu
 • doplnkové vybavenie: zariadenie na uchytenie výstroja osobnej ochrany (závesné oko)
 • doplnkové vybavenie: plechové podstavce pod svetlíky a hliníkové profily vo farbách RAL
 • projektovanie a montáž ovládacej techniky pre zariadenia RWA
 • dodáva sa v šírkach od 1,00 m do 6,00 m
CI-System pásový oblúkový svetlík B s plochami na zvýšenie aerodynamickej plochy

 

CI-System pásový oblúkový svetlík B s plochami na zvýšenie aerodynamickej plochy
Stabilita – aktívna absorpcia rozťažnosti (ADA) ADA vyvažuje rozdiely v rozťažnosti medzi napínacím pásom a tesnením v pásovom svetlíku. Pri vysokej záťaži na konštrukciu pásového svetlíka sa tým predchádza vyšmyknutiu tesnenia.
Odolnosť proti víchrici – dynamické uchytenie (DMR) DMR zabezpečuje lepšie ukotvenie polykarbonátových platní v systéme vetracích krídiel a v klapkách na odvod tepla a splodín horenia.
Prerušenie tepelných mostov – izotermický konvertor záťaže (ITL) ITL spája bez tepelných mostov nosný profil svetlíka s profilmi klapiek a systémom priečok a tým dosahuje pásový svetlík B s označením CI-System vysoké tepelnoizolačné hodnoty. Pri použití materiálov s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami vedie ITL nosnú záťaž cielene do nosnej konštrukcie.
Odolnosť proti požiaru – lineárna protipožiarna ochrana (LDS) LDS zabraňuje šíreniu požiaru z otvoru v streche na strešný plášť – obávaný „efekt zápalnej šnúry“ je tak v prípade požiaru eliminovaný. Požiadavka normy DIN 18234 je týmto splnená v plnom rozsahu.
Zabezpečenie proti zablokovaniu – multifunkčný ochranný systém (MSS) Patentovaný komplexný multifunkčný uzamykací systém zabezpečuje, že vetracie a dymové klapky, ktoré sú zabudované do pásového svetlíka, bude možné vždy a bez problémov otvoriť, uzavrieť, uzamknúť a odomknúť aj pri výkyvoch teploty, a to v prípade vetrania, odvodu dymu a tepla ale aj pri manuálnej údržbe.
 
 

 

Romanova 3, 851 02 Bratislava 5, Tel./fax: +421/ 2/ 43 41 18 09 +421 /2 /43 41 40 36, E-mail: klahoss (@) klahoss (.) sk