Lamilux Bandimex
klahoss.sk / bandimex / navody
 
Stiahni - Návod na upnutie nerezovej pásky Bandimex so sponou   Stiahni - Návod na upnutie nerezovej pásky Bandimex
Návod na upnutie nerezovej pásky Bandimex so sponou

 

Návod na upnutie nerezovej pásky Bandimex

Na upínacie kliešte W 001 HD nasadíme adaptér V 001 a zaistíme zboku imbusovou skrutkou. Kliešte aj s adaptérom upevníme do zveráku. Koniec pásky predhotovenej spony prestrčíme z cela strihacím nožom adaptéru a cez celé kliešte, až ju uchytíme excentrickou pákou v unášači.

Sponu nasadíme na pásku tak, ako je na obrázku. Sponu pridržíme a páskou obtočíme upínaný prvok, prípadne držiak. Páska sa z kartónu, ani z plastového obalu nevyberá, iba sa povyťahuje.

Stahovaný prvok ( napr. hadicu ) vložíme do otvoru predhotovenej spony a otáčaním kluky dotiahneme. Maximálne dotiahnutie dosiahneme, keď sa páska nezatahuje do mostíku spony.

Pásku znova prestrčíme spodkom celou sponou a zahneme. Väčšiu upínaciu silu dosiahneme tak, ked pásku obtočíme okolo prvku dvakrát a až potom pri opätovnom prestrčení sponou koniec pásky zahneme.

Zaistenie pásky v spone prevedieme pootočením prvku o cca 90°. Súčasne s otáčaním prvku nepatrne povolíme kľuku klieští. Hranu záchytku strižnej páky zakliesnime za zámok predhotovenej spony.

Nasadíme upínacie kliešte. Otáčaním kľuky pásku dotiahneme. Spoj zaistíme pretočením klieští o cca 160°. Súčasne pri pretáčaní klieští povolujeme o cca 1/2 otácky kľuku tak, aby nedošlo k poškodeniu spony alebo zoslabnutiu, či pretrhnutiu pásky.

Rýchlym zatlačením na strižnú páku adaptéru odstrihneme prebytočnú pásku.

Pomocou strižnej páky odstrihneme koniec pásky.

Gratulujeme, máte hotový spoj.

Kladivom zaklepneme pásku na mostíku spony a zaklepneme jazýčky spony.Gratulujeme, máte hotový spoj.

 

Romanova 3, 851 02 Bratislava 5, Tel./fax: +421/ 2/ 43 41 18 09 +421 /2 /43 41 40 36, E-mail: klahoss (@) klahoss (.) sk