Lamilux Bandimex
klahoss.sk / bandimex
 
Páskový upínací systém Bandimex

 

 

Prednosti páskových upínacích systémov BANDIMEX
 • nerezový veľmi kvalitný materiál - bezúdržbová technológia
 • dodávaná páska je v metráži, čo umožňuje kotvenie ľubovolných priemerov a tvarov
 • spojenie sa vykonáva na mieru, bez predošlého merania = vysoká efektivita práce + nízke skladové zásoby
 • upínacie sily od 1 kN až do 25 kN ! = vždy potrebná pevnosť spoja
 • ponuka držiakov Klahos s páskami Bandimex tvoria ucelený systém s veľmi širokým uplatnením vo výrobe, pri montáži, v údržbe objektov a technologických celkov, ...

 

Príklady použitia systému BANDIMEX v praxi
 • upevnenie štítkov, káblov, elektrických skriniek, káblových a trakčných vedení, nosných konzol atď. k stĺpom
 • montáž dopravného a informačného značenia, reklamných tabúl a pútačov k stĺpom
 • kotvenie a opravy potrubia a komínov
 • upevnenie konpenzátorov a hadíc k potrubiu
 • stiahnutie ochranných plášťov na potrubiach, komínoch a výfukoch
 • upevnenie hadicových koncoviek u nízkotlakových a strednotlakových hadíc
 • sťahovanie konštrukčných prvkov, drevených výstuh, nádrží atď.
 • montáž telekomunikačných a zabezpečovacích prvkov, reflektorov, antén, odpadkových košov, návestidiel, vyhrievacích káblov.
 • Páskový upínací systém Bandimex ma ešte mnoho a mnoho použití. Nie ste si istý, či zvládne vašu požiadavku? Neváhajte nás kontaktovať a radi odpovieme na všetky vaše otazky.

 

Romanova 3, 851 02 Bratislava 5, Tel./fax: +421/ 2/ 43 41 18 09 +421 /2 /43 41 40 36, E-mail: klahoss (@) klahoss (.) sk